top of page

עדכון מניות 26/09/2023- עדכון מניית חנן מור

לפני כמעט חודשיים שלחנו את הוספה למעקב את מניית חנן מור אשר נוספה למניות בשורט (מכירה בחסר) בעקבות פניות רבות על עניין המניה אנו ננתח את מצבה. 

כשהודענו על כניסת המניה לשורט המניה הייתה סביב ה1800 והיעד רווח נותר באזור ה1200, קרי כל מי שניתח וקיבל החלטה להשקיע נותר כיום עם רווח בסביבות ה30%. 

חנן מור, עדיין בקשיים ולמעשה הבנקים כרגע משאירים את קו החיים שלו. 

תיק הפרויקטים המדווחים שלו עומד בסתירה גמורה עם מצב השוק, לדוג' פרויקט מחיר למשתכן ברמת גן שרכש את הקרקע ב187 מיליון, לפני כחודש וחצי יצא מכרז באזור סמוך ב40% פחות מהמחיר שרכש. 

כמו כן, כפי שהזכרנו יש מספר פרויקטים במסגרת מחיר למשתכן שהוא מחוייב לקדם ולבנות וכיום אין לחברה את התקציב לכך לבנייה ומאידך בתקופה הזו אין רוכשים בסדרי גודל האלה אלא אם כן הוא ימכור במחיר הפסד כואב. 

בפרויקט בשדה דוב שזו הסיבה להתרסקותו הוא רכש במחירי שיא של 1.3 מיליארד, כלומר, אם הוא לא ימכור מעל 75,000 ש"ח למטר הוא בהפסד וכבר דווח שהוא מייצא את אחד הבניינים בפרויקט לקבוצת רכישה במחירי הפסד של 50,000 ש"ח למטר. 

אנו בדרך כלל לא אוהבים לעשות שורטים על מניות, אך המצב פה היה די ברור שחברה משלמת קרוב ל15 מיליון שקל ריביות בחודש לכלל הפרויקטים שלהם. 

אנו לא נוסיף את המניה למיצוע, ומי שנכנס על ידי החלטתו בזמן שהוספנו את המניה למעקב, שיקצור את הרווח סביב ה1200. 

אנו מאמינים שבטווח זמן הקצר ארוך, מניות כמו וילק ו/או מניית ליבנטל מתאימות יותר למיצוע במניות למעקב מאשר חנן מור. 

📈 **רשימת מיצוע למעקב 1**:

- **מניה**: וילק טכנולוגיות 
- **כניסה אופטימלית**: עד-
160 
- **מחיר יעד**: 253

 

📈 **רשימת מיצוע למעקב 2**:

- **מניה**: ליבנטל
- **כניסה אופטימלית**: עד- 2400 
- **מחיר יעד**: 3200

 

bottom of page